What
 • Accommodation
 • Accountant Firm
 • Air Conditioning
 • Artificial Grass
 • Attorney & Lawyer
 • Autobody Repairs
 • Blinds
 • Brewery
 • Building Services
 • Carpentry
 • Catering
 • CCTV Services
 • Charity Organisation
 • Cleaning Services
 • Clothing Products
 • Construction
 • Consulting
 • Curtains
 • Custom Car Sales
 • Debt Counsellors
 • Deliveries
 • Digital Marketing Agency
 • Education & Training
 • Electrical Services
 • Energy Solution Provider
 • Engineering
 • Entertainment
 • Equipment Hire & Sales
 • Event Streaming
 • Façade Solution
 • Film Vehicle Rentals
 • Financial Services
 • Flooring
 • Flower Shop
 • Frailcare
 • Funeral Services
 • Furniture
 • Garden Services
 • Glass Products
 • Glass repair
 • Graphic Design
 • Greenhouse Services
 • Guest House
 • Hair Accessories
 • Health Care
 • Health Care Consulting
 • Hospital
 • Hotel
 • HR Management
 • Humanitarian Services
 • Hygiene
 • Import & Supply
 • Industrial & Domestic Risk Services
 • Interior Design Services
 • IT Support
 • Jewellery
 • Job Recruitment Agency
 • Laboratory Manufacturing
 • Lawn Care
 • Lighting
 • Listings
 • Medical Supplies
 • Metal fabrication Services
 • Microdot Technology
 • Mining
 • Music & Entertainment
 • Nutrition
 • Occupational Health and Safety Services
 • Optometrist
 • Orthodontist
 • Painting Services
 • Plant Services
 • Plumbing Services
 • Pool Maintenance
 • Promotional Products
 • Property
 • Rehabilitation
 • Religions Institution
 • Renovation
 • Rentals
 • Restaurants
 • Retail & Store
 • Road Safety Equipment
 • Roofing
 • Safari
 • Security
 • Software Support
 • Stationary
 • Supply Chain Services
 • Surveillance Cameras
 • Surveyors
 • System Management
 • Tiling
 • Tours
 • Transport & Logistics
 • Upholstery
 • Vehicle Accessories
 • Vehicle Wrap
 • Venue
 • Water Services
 • Waterproofing
 • Web Design
 • Wildlife Services
Where

Welkom By Krugersdorp Oos Gemeente

KOM BEREIK NUWE HOOGTES IN JOU GEESTELIKE LEWE

 

NHK Gemeente Krugersdorp-Oos is gestig op 6 November 1954. Vir bykans 65 jaar bedien hierdie gemeente reeds die gemeenskap van Krugersdorp met Woord en daad en het tans ’n lidmaattal van ongeveer 659 lede.

Die gemeente is gedurende hierdie tyd bedien deur verskeie predikante wat elkeen gehelp het om die gemeente op te bou tot die suksesvolle gemeente wat dit vandag is. Sedert 2015 word die gemeente voltyds bedien deur Ds. Marius Kramer. Die bediening is gerig aan elkeen wat bely dat Jesus Christus die gekruisigde en opgestane Heer is en die behoefte het om in ’n persoonlike intieme verhouding met God te leef, deur die werking van die Heilige Gees.

Die geloof in God Drie-Enig (Vader, Seun en Heilige Gees) staan sentraal en vanuit hierdie geloof vloei al ons bedieningsvelde in die gemeente.   Ons glo dat elkeen deel is van die liggaam van Christus en daarom ’n belangrike rol en funksie binne hierdie liggaam vervul. Juis daarom is ons bedieningstyl nie hiërargies van aard waar die een belangriker of hoër geag word as die ander een nie, maar veel eerder organies van aard, waar elkeen sy taak moet verrig tot uitbouing van God se koninkryk op aarde.   Die gemeente se missie kan saamgevat word met die woorde in KOL. 3:11(b) Hier is Christus alles en in almal.

Ons wil nie net soos ‘n kerk LYK NIE, ons wil veel eerder kerk in ’n gebroke wêreld WEES. Daarom is ons barmhartigheidswerk op verkillende terreine in ons omgewing van kardinale belang en ag ons dit as ons grootste prioriteit. Die opdrag was nie bloot om te sit en kerk te hou nie, die opdrag was duidelik “GAAN, maak mense, My dissipels!”   Onsself kan dit nie beter stel as die woorde van Pauline Phillips nie “Die kerk is ’n  hospitaal vir sondaars, nie ’n museum vir heiliges nie”.

Rate us and Write a Review

Cleanliness

Service

Ambience

Price

Browse

Your review is recommended to be at least 140 characters long