What
 • Accommodation
 • Agriculture
 • Air-Conditioning
 • All Listings
 • Arts & Entertainment
 • Automotive
 • B-BBEE Compliant
 • Beauty & Spa
 • Brewing
 • Building & Construction
 • Business & Financial
 • Chemical Engineers
 • Cleaning Services and Supplies
 • Coaching And Consulting
 • Computers, Software & Internet Services
 • Education, Training & Courses
 • Engineering
 • Environmental Consulting
 • Flower Shop
 • Funeral Directors
 • Garden Service
 • Health & Medical
 • Home, Garden & Pets
 • Importer & Wholesale Distributors
 • Interior Design
 • Job Seeker
 • Lawn Care
 • Legal Services
 • Lumber Store
 • Manufacturing, Industry & Distribution
 • Medical & Related Services
 • Mining
 • Non-Profit Organizations, Support Groups, Shelters
 • Office & Home Furniture Suppliers
 • Preaching, Worshiping And Praise
 • Print, Media & Communications
 • Professional, Legal & Consulting Services
 • Real Estate
 • Restaurants
 • Retail & Stores
 • Supermarkets Food & Butcheries
 • Travel & Transportation
 • Underwear Store
 • Venues
Where

Welkom By Krugersdorp Oos Gemeente

KOM BEREIK NUWE HOOGTES IN JOU GEESTELIKE LEWE

 

NHK Gemeente Krugersdorp-Oos is gestig op 6 November 1954. Vir bykans 65 jaar bedien hierdie gemeente reeds die gemeenskap van Krugersdorp met Woord en daad en het tans ’n lidmaattal van ongeveer 659 lede.

Die gemeente is gedurende hierdie tyd bedien deur verskeie predikante wat elkeen gehelp het om die gemeente op te bou tot die suksesvolle gemeente wat dit vandag is. Sedert 2015 word die gemeente voltyds bedien deur Ds. Marius Kramer. Die bediening is gerig aan elkeen wat bely dat Jesus Christus die gekruisigde en opgestane Heer is en die behoefte het om in ’n persoonlike intieme verhouding met God te leef, deur die werking van die Heilige Gees.

Die geloof in God Drie-Enig (Vader, Seun en Heilige Gees) staan sentraal en vanuit hierdie geloof vloei al ons bedieningsvelde in die gemeente.   Ons glo dat elkeen deel is van die liggaam van Christus en daarom ’n belangrike rol en funksie binne hierdie liggaam vervul. Juis daarom is ons bedieningstyl nie hiërargies van aard waar die een belangriker of hoër geag word as die ander een nie, maar veel eerder organies van aard, waar elkeen sy taak moet verrig tot uitbouing van God se koninkryk op aarde.   Die gemeente se missie kan saamgevat word met die woorde in KOL. 3:11(b) Hier is Christus alles en in almal.

Ons wil nie net soos ‘n kerk LYK NIE, ons wil veel eerder kerk in ’n gebroke wêreld WEES. Daarom is ons barmhartigheidswerk op verkillende terreine in ons omgewing van kardinale belang en ag ons dit as ons grootste prioriteit. Die opdrag was nie bloot om te sit en kerk te hou nie, die opdrag was duidelik “GAAN, maak mense, My dissipels!”   Onsself kan dit nie beter stel as die woorde van Pauline Phillips nie “Die kerk is ’n  hospitaal vir sondaars, nie ’n museum vir heiliges nie”.

Rate us and Write a Review

Cleanliness

Service

Ambience

Price

Browse

Your review is recommended to be at least 140 characters long